top of page
פעילות לילדים סוכות תשפ"ב

פעילות לילדים סוכות תשפ"ב

פעילות הכנת דגלים לשמחת תורה לילדי הקהילה

פעילות לילדים סוכות תשפ"ב

פעילות לילדים סוכות תשפ"ב

פעילות הכנת דגלים לשמחת תורה לילדי הקהילה

סוכות תשפ"ב

סוכות תשפ"ב

תפילת חול המועד חגיגית

פעילות לנוער תשפ"ב

פעילות לנוער תשפ"ב

פעילות עם הרבנית שירה לגיבוש נוער הקהילה, סוכות תשפ"ב

לוח אירועים תשפ"א

לוח אירועים תשפ"א

סוכות תשפ"ב

סוכות תשפ"ב

אירוח בסוכת משפחת מירויס לנוער הקהילה

סליחות עם כל המשפחה

סליחות עם כל המשפחה

תשפ"א

סוכות תשפ"ב

סוכות תשפ"ב

תפילת חול המועד חגיגית

מפגש לימוד והכנה לימים נוראים

מפגש לימוד והכנה לימים נוראים

לימוד של בעלי התפקידים ומובילי התפילות לימים הנוראים תשפ"ב, עם הרבנית שירה והרב שראל רוזנבלט

טקס עליה לכתה א'

טקס עליה לכתה א'

תשפ"א

מפגש לימוד ושיחה

מפגש לימוד ושיחה

שיעור פרשת שבוע שבועי

שיעור פרשת שבוע שבועי

שיעור של הרבנית שירה אצל משפחת רוזנבלט

ערב יום ירושלים חגיגי

ערב יום ירושלים חגיגי

בבית משפחת אבניאל

הזמנה לקריאת התורה לנשים

הזמנה לקריאת התורה לנשים

שמחת תורה תשפ"ב

הכתרת הרבנית שירה

הכתרת הרבנית שירה

יום ירושלים תשפ"א

הכתרת הרבנית שירה

הכתרת הרבנית שירה

יום ירושלים תשפ"א

לימוד ליל הושענא רבה תשפ"ב

לימוד ליל הושענא רבה תשפ"ב

הכתרת הרבנית שירה

הכתרת הרבנית שירה

יום ירושלים תשפ"א

ניקיון כיתת בית הכנסת

ניקיון כיתת בית הכנסת

גם זה אירוע קהילתי :)

שיחות קצרות על חמישה חומשים

שיחות קצרות על חמישה חומשים

שמחה תורה תשפ"ב

ל"ג בעומר תשפ"א

ל"ג בעומר תשפ"א

ל"ג בעומר תשפ"א

ל"ג בעומר תשפ"א

בוקר של חופשת לידה בסיפתח

בוקר של חופשת לידה בסיפתח

bottom of page