top of page
WhatsApp Image 2021-05-10 at 20.07_edited.jpg

קצת עלינו

קהילת שירת התמר היא בית למשפחות שמעוניינות בתפילה משמעותית, שמחה, שבאה מעומק הלב. בית הכנסת שלנו מאפשר גם לנשים ולילדים להשתתף במרחב התפילה. הקהילה נוהגת על פי פסיקתו של הרב שלמה ריסקין, ומקיימת עמו התייעצות ולימוד לאורך הדרך.

 

בשירת התמר אוסף עשיר ומגוון של כ-50 משפחות מעדות ישראל השונות, המתגוררות בשכונת התמר באפרת. חברות וחברי הקהילה מבקשים לעבוד את ה' תוך שמירה על ההלכה יחד עם חתירה מתמדת להתחדשות, בדגש על מקומן של נשים במרחב התפילה כמו גם שיתוף הנוער והילדים, מתוך מאור פנים ושמחה בתפילות ובמפגשים.

 

שירת התמר היא קהילה תוססת שנבנתה סביב בית הכנסת. מעבר למפגש בתפילות בשבתות ובחגים אנחנו מקיימים אירועים חברתיים לעיתים תכופות, כגון ערבי לימוד, הפעלות לילדים, שבתות קהילה, מפגשי קבלת פנים למשפחות חדשות, ביקור חולים ומבודדים ועוד ועוד. 

אופייה של הקהילה מתעצב לאור תחושת המשפחתיות והקרבה בין חבריה, יחד עם הערכים שהביאו להקמתה: תפילה משמעותית, אווירה פתוחה ומקבלת, שיתוף מירבי של כלל החברים, עבודת ה' בצוותא והארת פנים לכל אדם. התפילה מתייחדת בריבוי שירה, וחלקים ממנה הם בהובלת נשות הקהילה - תפילה לשלום המדינה וקריאת ההפטרה. בכל שבת נישאת דרשה מענייני פרשת השבוע על ידי אחד או אחת מבני ובנות הקהילה. גם מיקום המחיצה, מיקום הבימה ומיקום ארון הקודש משקפים את ערכי הקהילה.


את קהילת שירת התמר - המתפללת כרגע במקום ארעי, שכן מבנה הקבע עוד בתהליכי בנייה - מנהיגה הרבנית שירה מרילי מירוויס, רבנית הקהילה האורתודוכסית הראשונה בישראל. מעבר להיותה תלמידת חכמים, הרבנית שירה היא כתובת לכל אחד ואחת מבני ובנות הקהילה, ומלווה את משפחות הקהילה ברגישות ובחכמה.


הקהילה מקבלת בברכה ובשמחה משפחות חדשות המעוניינות להצטרף לחיים קהילתיים של עבודת ה', תפילה והארת פנים.

bottom of page