top of page

בונים בית כנסת

לאחר 3 שנים במקומות ארעיים ועם צמיחתה של הקהילה, ב"ה,
התחלנו בבנית מבנה הקבע לבית הכנסת הקהילתי, ואנו נמצאים בשלבים סופיים של הגשת היתר בניה.
לאחר קבלת האישורים מהרשויות, בימים אלו, אנו בעיצומו של תהליך התכנון וגיוס הכסף של בנין הקבע שלנו.

אנו מתכננים מבנה פשוט ויפה שישקף את ערכי הקהילה, ויוכל להוות בית תפילה ומפגש לקהילה, ומקום ממנו תצא תורה ודבר ה'.

אם תהיו מעוניינים לקחת חלק ולעזור בתרומה לבניין בית הכנסת, ניתן לתרום בקישור.


לתרומות גדולות והנצחות ניתן לפנות למייל     donations@shirat-hatamar.com

bottom of page