top of page

זמני תפילה

התפילות מתקיימות מדי שבת ובחגים

ערב שבת 

מנחה וקבלת שבת - כרבע שעה לאחר הדלקת נרות

 

יום שבת

Coffee Club (לימוד וכיבוד לפני התפילה) - 8:00

שחרית - 8:45

דבר תורה - 9:45

תפילת ילדים - 10:00 

מנחה - 16:00

ערבית - בצאת שבת

bottom of page